Recommended

More Links:

Resource Help::

Experience More:

TAGALOG SONGS 

ANG DIYOS AY PURIHIN
(Key of Dm)

 

Dm
ANG DIYOS AY PURIHIN,
                   Bb                C                    Dm
NGALAN NIYA AY ATING SAMBAHIN
Dm  
ATIN SIYANG AWITAN
                Bb                                    Dm
KADAKILAAN NIYA AY SAMBITIN
Gm                            Dm
ITAAS ANG TINIG, HIMIG NG ATING AWIT
Gm                                               Dm
ANG PAPURING TUGTUGIN AY ATING PAGHUSAYIN
Gm                                                    A
MUSIKA’Y GAMITIN SA PAGPUPURI SA ATING DIYOS

 

Dm
TAYO AY MAG-ALAY
               Bb                C                       Dm
PASASALAMAT SA DIYOS NA BUHAY
Dm
TAYO AY HINIRANG
                Bb                  C                    Dm
UPANG SIYA AY MAPAGLINGKURAN
Gm                                         Dm
KADAKILAAN NG DIYOS SAMBITIN NG LABI
Gm                                      Dm
NGALAN NIYA’Y ITAAS JESUS NA ATING HARI
Gm                                                                A                         
ISIGAW SA BUONG MUNDO ANG PAPURI SA ATING DIYOS
                                 Dm
…PURIHIN ANG DIYOS!