Recommended

More Links:

Resource Help::

Experience More:

TAGALOG SONGS 

BANAL MONG TAHANAN
(Key of C)

           C                          Em7/B                Am-Am7/G
ANG PUSO KO’Y DUMUDULOG SA ‘YO
         F                       Dm                    Gsus-G
NAGPAPAKUMBABA, NAGSUSUMAMO
                       F          G              Em                         Am
PAGING DAPATIN MONG IKAW AY MAMASDAN
                 F                     Dm                   Gsus-G
MAKANIIG KA AT SA ‘YO AY PUMISAN

                                          C                                    Em7/B
KORO:       LOOBIN MONG ANG BUHAY KO’Y MAGING
                               Am                          Am7/G
                   BANAL MONG TAHANAN
                                               F
                   LUKLUKAN NG IYONG
                                Dm                        Gsus-G
                   WAGAS NA PAGSINTA
                                              C                                  Em7/B
                   DALUYAN NG WALANG HANGGANG MGA
                               Am                       Am7/G    
                   PAPURI’T PAGSAMBA
                                              F
                   MAGHARI KA O DIYOS
                                   G                           C
                   NGAYON AT KAILANMAN