Recommended

More Links:

Resource Help::

Experience More:

TAGALOG SONGS 

HALINA’T SAMA-SAMA
(Key of E)

       E                        G#m
HALINA’T SAMA-SAMA
      A                        B
PURIHIN  NATIN SIYA
      E                        G#m
HALINA’T SAMA-SAMA
   A                         B
AWITAN NATIN SIYA

                     A                            G#m          C#m
KORO:        IPALAKPAK ANG IYONG KAMAY
                         A                G#m-C#m
                   ITAAS AT IKAWAY
                               F#m7                   B
                   LAHAT AY MAGSABING
                                                   E         E7
                   DIYOS AY BUHAY

                                                  A           B
TULAY:       DIYOS AY BUHAY
                                             G#m-C#m
                   DIYOS AY BUHAY
                                       F#m7-B
                   DIYOS AY BUHAY
                                                   E-E7
                   DIYOS AY BUHAY
                             (ULITIN)
                              F#m7                    B
                   LAHAT AY MAGSABING
                                                   E

                   DIYOS AY BUHAY