Recommended

More Links:

Resource Help::

Experience More:

TAGALOG SONGS 

HINDI PAPAYAG
(Key of E)

 

               A                                         B
DAPAT LANG NA UNAHIN MO SIYA
            A                  E
SA LAHAT NG BAGAY
                  A                          B               A                            B
ANG KANYANG KATUWIRAN AY IYONG ISAPAMUHAY
         C#m                              G#m
MASDAN MO ANG MGA IBON
               A                    B        
DI NAGHAHASIK O NAG-IIPON
            C#m                              G#m      A            F#m           B
HIGIT PA RIYAN ANG PAG-IBIG SA ‘YO NG PANGINOON

 

                                           E
KORO:       HINDI PAPAYAG ANG DIYOS
                                 G#m               A-B
                   NA DI KA PAGPALAIN
                                        A                            B
                   (KUNG IKAW AY SASAMBA)
                                           E
                   HINDI PAPAYAG ANG DIYOS
                                 G#m               A-B
                   NA DI KA PAGPALAIN
                                        A                         B
                   (KUNG IKAW AY SUSUNOD)