Recommended

More Links:

Resource Help::

Experience More:

TAGALOG SONGS 

MULA SA PAGSIKAT
(Key of C)

 

       C
MULA SA PAGSIKAT
                                Dm
 HANGGANG SA PAGLUBOG NG ARAW
           G     
ANG NGALAN MO JESUS
                       C              G
AY PAPUPURIHAN
     C                                         Dm
LAHAT NG MGA BANSA SILA’Y MAGDIRIWANG
  G                             G7                      C
IHAHAYAG ANG IYONG KADAKILAAN

                                                      G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
KORO:        ANG NGALAN MONG BANAL
                                G7                            C
                   AY AMING SASAMBAHIN
                                               G                        
                   LAHAT NG ‘YONG MGA GINAWA’Y
                                     C
                   SASAMBITIN
                                              G                        E                      Am
                   ANG KABUTIHAN MO’Y AMING AAWITIN
                                             F                         Dm    
                   ANG PAG-IBIG MO’Y HINDI
                                               Gsus-G

                   NAGMAMALIW