Recommended

More Links:

Resource Help::

Experience More:

TAGALOG SONGS 

PURIHIN SI YAHWEH
(Key of C)

      C
PURIHIN SI YAHWEH SA BANAL NIYANG TEMPLO

ANG DIYOS AY AWITAN, PURIHIN SA LANGIT
               Dm                          G
ANG LAKAS NIYANG TAGLAY

                               F                                                   C
KORO 1:    PURIHIN SA TUGTOG NG TRUMPETA
                            F                                                    C
                   AWITAN SA SALIW NG ALPA’T LIRA
                                       F
                   SA TUGTOG NG TAMBOL

                   TAYO’Y MAGSAYAW
                                   Dm7                    G
                   ANG DIYOS AY PURIHIN

                               F                                                    C
KORO 2:     PURIHIN SA TUGTOG NG TRUMPETA
                            F                                                    C
                   AWITAN SA SALIW NG ALPA’T PLAUTA
                                        F
                   SA TUGTOG NG POMPIYANG

                   LAHAT AY TUGTUGIN
                                    Dm7                   G
                   ANG DIYOS AY PURIHIN
                                           C
                   PURIHIN SIYA!